مشاوره حقوقی و خانواده

زکات علم گسترش آن است

مشاوره حقوقی و خانواده

زکات علم گسترش آن است

مشاوره حقوقی و خانواده

ارائه مباحث فقهی و حقوقی کاربردی متناسب با نیاز روز، دانستنیهـای حقـوقــی و مشـــاوره

طبقه بندی موضوعی
دکتر مومنی
دکترای تخصصی فقه و حقوق
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور حقوقی و نماینده قضایی شرکت بیمه
مشاوره درامور خانواده و ثبت ازدواج
مدرس دانشگاه