دکترای تخصصی فقه و حقوق
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مشاور حقوقی و نماینده قضایی شرکت بیمه
مشاوره درامور خانواده و ثبت ازدواج
مدرس دانشگاه